Chính sách bán hàng Vinhomes Ocean Park 2 | Dành cho nhà ở hoàn thiện

Chính sách bán hàng Vinhomes Ocean Park 2 nhà hoàn thiện

Bài viết này Bất động sản Gland sẽ luôn cập nhật những tóm tắt mới nhất về Chính sách bán hàng Vinhomes Ocean Park 2 mỗi khi có chính sách mới từ Chủ đầu tư. Nếu có thắc mắc quý khách hãy gọi Hotline để được giải đáp thêm!

Chính sách bán hàng Vinhomes Ocean Park 2 ngày 05/03/2024 đối với sản phẩm hoàn thiện

I. CHÍNH SÁCH CHUNG 

Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/03/2024 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng (“KH”) mua/thuê Nhà ở tại Phân khu Sao Biển, Cọ Xanh, Chà Là  và Hải Âu thuộc Dự án Vinhomes Ocean Park 2 từ ngày 05/03/2024.

Chương trình cam kết tiền thuê

Khoản hỗ trợ bằng tiền: được tính cố định như sau

  • Nhà ở có diện tích đất dưới 70m2: 21 triệu/tháng
  • Nhà ở có diện tích đất từ 70m2 trở lên: 27 triệu/tháng

(DT đất là diện tích đất quy định tại thời điểm ký HĐMB/HĐT)

Thời hạn cam kết: 02 năm đầu kể từ Ngày Bàn Giao.

– Thanh toán tiền hỗ trợ: Khoản hỗ trợ bằng tiền sẽ được chốt định kỳ đến ngày 30/06 và ngày 31/12 hàng năm và được CĐT thanh toán cho KH trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thanh toán.

Trường hợp KH không tham gia chương trình cam kết tiền thuê (được xác định vào thời điểm ký

HĐMB/HĐT) thì sẽ được chiết khấu vào giá bán/giá thuê Nhà ở (chưa gồm VAT và PBT) tại thời điểm ký HĐMB/HĐT, chi tiết như sau:

  • Nhà ở có diện tích đất dưới 70m2: 20 triệu/tháng – tương ứng 480 triệu/nhà ở
  • Nhà ở có diện tích đất từ 70m2 trở lên: 25 triệu/tháng – tương ứng 600 triệu/nhà ở

(DT đất là diện tích đất quy định tại thời điểm ký HĐMB/HĐT)

Chương trình Lì xì đầu năm

  1. b) Chương trình áp dụng: khách hàng sẽ được nhận gói quà tặng “Lì xì đầu năm” bằng cách chiết 

khấu vào giá bán nhà ở (trước thuế GTGT và KPBT) khi ký HĐMB/HĐT, trong đó:

Chính sách quà tặng VHOP2
Chính sách quà tặng VHOP2

A. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ Ở

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Với quỹ căn thông thường:

Tiến độ thanh toán quỹ căn thông thường
Tiến độ thanh toán quỹ căn thông thường

Với quỹ căn đặc biệt: 

Tiến độ thanh toán quỹ căn đặc biệt
Tiến độ thanh toán quỹ căn đặc biệt

Lưu ý:

– Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết

II. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

Khách hàng lựa chọn một trong các chương trình ưu đãi dưới đây

Phạm vi áp dụng

Phương án 1 “Trả góp” và Phương án 3.3 “HTLS có kèm đảm bảo lãi suất”: 100 căn đầu tiên mua Nhà ở và ký TTĐC/HĐMB từ ngày 05/03/2024 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình.

2.1 PHƯƠNG ÁN 1: CHƯƠNG TRÌNH “TRẢ GÓP”

a. Chính sách giá

Khách hàng khi mua Nhà ở lựa chọn tham gia Chương trình “Trả góp” với Chủ đầu tư để thanh toán giá 

bán Nhà ở bằng vốn vay Ngân hàng lên đến 70% giá bán (gồm VAT) sẽ được hưởng chiết khấu vào giá bán Nhà ở trước VAT, KPBT tại thời điểm ký HĐMB:

– chiết khấu 18% giá bán Nhà ở trước VAT và KPBT;

– và chiết khấu không tham gia chương trình cam kết tiền thuê (áp dụng cho các Nhà ở theo Danh sách các căn có Tiêu chuẩn bàn giao Hoàn thiện như quy định tại Mục I.4(c))

b. Chính sách “Trả góp”: 

Khách hàng sẽ vay “trả góp” Ngân hàng một phần giá bán để thanh toán cho CĐT theo chính sách sau:

Chính sách trả góp
Chính sách trả góp
c. Tiến độ thanh toán:
 Với quỹ căn thông thường: 
Tiến độ thanh toán quỹ căn thông thường
Tiến độ thanh toán quỹ căn thông thường
Với quỹ căn đặc biệt:
Tiến độ thanh toán quỹ căn đặc biệt
Tiến độ thanh toán quỹ căn đặc biệt

Chương trình “Trả góp” áp dụng đối với khách hàng là cá nhân đứng tên trong HĐMB. Chính sách này không áp dụng với trường hợp khách hàng doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp sẽ tự chi trả theo mức Lãi suất thực tế của Ngân hàng cho vay.

– Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư chỉ đảm bảo lãi suất đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

– Trong trường hợp khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện vay 70% (theo Phương án khách hàng đã chọn), thì Chủ đầu tư chỉ đảm bảo lãi suất theo tỷ lệ được Ngân hàng phê duyệt theo các hồ sơ ký giữa các bên. Đồng thời khách hàng phải thanh toán bổ sung phần Vốn tự có trước khi giải ngân (chênh lệch tỷ lệ giải ngân thực tế so với quy định chính sách này).

– Trường hợp Khách hàng đã vay vốn ngân hàng và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm.

2.2 PHƯƠNG ÁN 2: THANH TOÁN GIÁ BÁN NHÀ Ở BẰNG VỐN TỰ CÓ

– Thanh toán theo tiến độ thông thường: Chiết khấu 18% vào giá bán (trước thuế GTGT và KPBT) khi ký HĐMB

– Thanh toán sớm trong vòng 15 ngày: Chiết khấu 19,3% vào giá bán (trước thuế GTGT và KPBT) khi ký HĐMB

2.3 PHƯƠNG ÁN 3: THANH TOÁN BẰNG VAY VỐN NGÂN HÀNG

Khách hàng mua Căn hộ, vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá bán (gồm thuế GTGT)

a. Chính sách: KH vay vốn Ngân hàng lên tới 70% giá bán (gồm thuế GTGT) khi ký HĐMB nhận hỗ trợ lãi suất từ Chủ Đầu Tư.
Chính sách vay vốn ngân hàng
Chính sách vay vốn ngân hàng

Lưu ý: 

– Điều kiện, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định.

– Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

– KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐMB.

b. Tiến độ giải ngân
Quỹ thông thường:
Tiến độ giải ngân vay vốn ngân hàng quỹ thông thường
Tiến độ giải ngân vay vốn ngân hàng quỹ thông thường
Quỹ đặc biệt:
Tiến độ giải ngân vay vốn ngân hàng quỹ đặc biệt
Tiến độ giải ngân vay vốn ngân hàng quỹ đặc biệt

Lưu ý: 

– Điều kiện, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS theo chính sách nêu trên đối với trường hợp KH được Ngân hàng phê duyệt cho vay.

– KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐMB.

B. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THUÊ NHÀ Ở 

  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ

Chỉ Thanh toán bằng vốn tự có

– Thanh toán theo tiến độ thông thường: Khách hàng ký HĐT và thanh toán giá thuê theo tiến độ thường sẽ được hưởng mức chiết khấu 18% vào giá thuê (trước thuế GTGT và PBT) khi ký HĐT.

– Thanh toán sớm từng đợt: Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn từng đợt bằng vốn tự có (“VTC”) sau khi ký HĐT sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 7%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn (ít nhất 07 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán), trừ khi CĐT có thông báo khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo khi khách hàng lên ký thủ tục để nhận chiết khấu thanh toán sớm. Khách hàng cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này. 

Chương trình dành cho khách hàng ký HĐT có nhu cầu thanh toán sớm giá thuê Nhà ở (gồm thuế GTGT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày đến hạn ký HĐT Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán trước hạn Giá thuê Nhà ở (không gồm PBT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày đến hạn ký Hợp đồng thuê sẽ được hưởng mức chiết khấu 19,3% trên giá thuê trước GTGT và PBT (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước) khi ký HĐT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/gland/domains/gland.com.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/gland/domains/gland.com.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277